Waarom is ons kastanjehout zo ecologisch?

WAAROM IS ONS KASTANJEHOUT ZO ECOLOGISCH?

In de hakhout gebieden van de Limousin in Frankrijk wordt een oude cultuur nieuw leven ingeblazen. Sinds eeuwen gebruiken de bewoners van deze streek, ten zuiden van Limoges, het hout van de tamme kastanje voor velerlei doeleinden.

Boeren maakten er geriefhout en weidepalen van, “feuillardiers” schilden het hout tot lange, smalle repen voor de fabricage van manden en stoelzittingen, “tonneliers” leverden tonnen aan de wijnbouwers van de Bordelais.

Door de toenemende industrialisering ging deze ambachtelijke cultuur verloren en dreigden de hakhout gebieden in verval te geraken. Een aantal bedrijven is zich echter gaan toeleggen op de productie van tuinpalen, boomsteunen, poorten en de befaamde “treillages“, in het Engels “fencing” genoemd. Dat zijn kastanjehouten afrasteringen aan de lopende meter.

Wintergekapt kastanjehout is zo duurzaam dat het zonder chemische behandeling in de tuin kan worden gebruikt. Door het uitzonderlijk hoog gehalte aan looistoffen (7 tot 10% op het drooggewicht) is het van nature bestand tegen vocht en schimmels. Net zoals sommige tropische houtsoorten en thermisch behandeld naaldhout, behoort kastanjehout tot duurzaamheidsklasse II. Onbehandeld kastanjehout is een uitstekend alternatief voor Europees naaldhout dat met CCA of andere chemische middelen verduurzaamd werd én voor tropische houtsoorten. Koper-Chroom-Arsenaat (CCA) behoort volgens de richtlijnen van de Europese Gemeenschap tot de categorie “zeer giftig”. Vooral de opname via de huid van uitgeloogd arseen houdt een reëel kankerrisico in. Het gebruik van CCA houdt ook een vrij hoog risico in van toxiciteit voor nuttige planten en dieren zoals de regenworm bijvoorbeeld. Voor alle groenbeheerders, gaande van tuinders tot beheerders van natuurreservaten, is kastanjehout een aan te bevelen alternatief.

Bovendien is het hout van Castanea afkomstig uit de ecologisch beheerde kastanjebossen van het “Parc Naturel Régional Périgord – Limousin”. De kastanje hakhout bossen vernieuwen zichzelf voortdurend want uit de stronken lopen steeds nieuwe loten uit, die na enkele jaren nieuw materiaal leveren voor nieuwe Castanea producten. Bovendien groeien de kastanjelaars op gronden die moeilijker te exploiteren zijn voor andere gewassen of boomculturen. Castanea en zijn exploitatiepartner beschikken hiervoor over speciale boswerktuigen die een zo klein mogelijke impact op de gronden en bossen hebben om deze niet te beschadigen tijdens de winning van het hout.

De bossen zelf zijn allen PEFC gecertificeerd en door de geconroleerde keten (chain of custody) van exploitant, importeur en handel, kan Ecomat je perfect traceerbaar en gecontroleerd hout aanbieden.

Daarom zijn we zo’n fan van het Castanea hout : natuurlijk duurzaam, Europees en gewonnen uit PEFC gecontroleerde bossen van verschillende kleine landeigenaren, op een bosverantwoorde manier.

Bron: ecomat

You may also like
Nieuwe kleding U7 met de beste sponsor!
Tamme kastanje
Duurzaam houtgebruik in de tuin.
Mijn afsluiting zelf plaatsen

Leave a Reply

× Vragen?