Privacyverklaring

BEHO comm.v,(natuurhout.be), gevestigd aan Adolf Van Der Moerenstraat 39 9240 Zele – België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.natuurhout.be
Adolf Van Der Moerenstraat 39
9240 Zele – België
052 558858

BE 0841.894.771

Persoonsgegevens die wij verwerken
BEHO comm.v,(natuurhout.be) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurhout.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BEHO comm.v,(natuurhout.be) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
BEHO comm.v,(natuurhout.be) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BEHO comm.v,(natuurhout.be)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BEHO comm.v,(natuurhout.be) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
BEHO comm.v,(natuurhout.be) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BEHO comm.v,(natuurhout.be) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lijst cookies natuurhout.be:

Naam: wfvt_#
Functie: Onthoud de gebruikersinfo bij het plaatsen van een reactie op een blogpost. De functie hiervan is om velden automatisch in te vullen voor volgende reacties om tijd te besparen voor de gerbuiker.
Bewaartermijn: per sessie

Naam: wordfence_verifiedHuman
Functie: Controleert of de gebruiker een echt persoon of robot is. Dit is voor de beveiliging van de site
Bewaartermijn: per sessie

Naam: cookie_notice_accepted
Functie: Deze cookie wordt gebruikt door het privacybeleid als herinnering om de gebruiker niet nogmaals te vragen om cookies te accepteren.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: _wordpress_test_cookie
Functie: Deze wordpress cookie zorgt ervoor dat er cookies op de website kunnen worden gebruikt
Bewaartermijn: per sessie

3rd-party cookies:

YOUTUBE: 

Naam: GPS
Functie: Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.
Bewaartermijn: per sessie

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
Bewaartermijn: 179 dagen

Naam: YSC
Functie: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen..
Bewaartermijn: per sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BEHO comm.v,(natuurhout.be) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natuurhout.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BEHO comm.v,(natuurhout.be) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BEHO comm.v,(natuurhout.be) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@natuurhout.be

× Vragen?